Spotts! verzorgt voor elke fase in het bouwproces bouwkundig tekenwerk voor particuliere als bedrijfsmatige opdrachtgevers. Veelal starten we met schetstekeningen om de ideeen verder gestalte te geven. Deze schetstekeningen worden verder uitgewerkt naar voorlopig en definitieve ontwerptekeningen, vergunningtekeningen, bestektekeningen, werktekeningen en bouwkundige details.

Nieuwbouwplannen?

Spotts! verzorgt tekenwerk voor elke fase. Plannen kunnen snel veranderen maar zonder goede basis is het niet mogelijk de juiste keuzes te maken. We werken permanent met een team van bouwkundig ingenieurs aan een bouwkundige uitwerking welke aansluit op actuele bouwtechnieken, bouwkosten en de expertise van opdrachtgevers en betrokken bouwers. De uitvoering is een dynamisch proces waarin wij met ons bouwkundig tekenwerk sturen op een optimaal eindresultaat.

Verbouwplannen?

Verbouw is in veel gevallen een complexere materie dan nieuwbouw. Voor een gedegen ontwerp in vorm en technische uitvoering werken wij altijd aan accuraat bouwkundig tekenwerk van de bestaande situatie. Bestaande tekeningen helpen ons bij de totstandkoming echter is het correct digitaliseren van de bestaande omgeving van groot belang. Dit voorkomt kostenverhoging en doorlooptijd van het project.

Aandacht voor uw project

Elke fase verdient de juiste aandacht en behandeling. Aan de basis van de succesvolle uitvoering van een project ligt zorgvuldig bouwkundig tekenwerk. Met een grondige kennis van het bouwbesluit gaan we effectief te werk.

Spotts Bouwkundig Adviesbureau

Spotts! Bouwkundig Adviesbureau B.V.
Postbus 2027
4800 CA BREDA
 
T: 076 - 5151292
E: info@spotts.nl
 
► meer contactgegevens